Cytaty

Prawica jest patriotyczna, lecz strzela częściej i chętniej do swych rodaków niż do obcych najeźdżców.

Claudio Magris, Dunaj, tłum. Joanna Ugniewska, Anna Osmólska-Mętrak, Wydawnictwo Literackie, 2018

To approve a single suggestion, mouse over it and click „✔”
Click the bubble to approve all of its suggestions.
Reklamy

Psychologowie zajmujący się badaniami postaw nacjonalistycznych i ksenofobii zauważyli wyraźny związek pomiędzy — z jednej strony — poczuciem narodowej dumy a indywidualną, prywatną samooceną, z drugiej — pomiędzy poczuciem narodowej słabości a skłonnością do zachowań agresywnych. Im słabszy kraj, tym bardziej dramatycznie i przesadnie reaguje na domiemane uchybeinie dla swojej godności.

Adam Leszczyński, No dno po prostu jest Polska. Dlaczego Polacy tak bardzo nie lubią swojego kraju i innych Polaków, W.A.B. 2017

To approve a single suggestion, mouse over it and click „✔”
Click the bubble to approve all of its suggestions.

To nie jest książka, która ma orzec, czy któraś z tych dwóch propozycji poradzenia sobie z własną słabością — i wynikającą z niej niechęcią wobec siebie samych — jest słuszna i trafna (chociaż czytelnik bez trudu zgadnie, która jest bliższa).

Adam Leszczyński, No dno po prostu jest Polska. Dlaczego Polacy tak bardzo nie lubią swojego kraju i innych Polaków, W.A.B. 2017

To approve a single suggestion, mouse over it and click „✔”
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Tymczasem, jak pisze Bilewicz, wydarzyło się co innego: prawdę o zbrodni [PAK: w Jedwabnem] przyjęli ludzie silnie identyfikujący się z polskością, uznając, że wzbogaca to ich wiedzę o przeszłości. Często skłaniało to ich do poczucia winy za grzechy własnego narodu.

Adam Leszczyński, No dno po prostu jest Polska. Dlaczego Polacy tak bardzo nie lubią swojego kraju i innych Polaków, W.A.B. 2017

To approve a single suggestion, mouse over it and click „✔”
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Nieprawdą jest, jakobym ział nienawiścią i cuchnął brudną intrygą, natomiast prawdą jest, że promienieję miłością i wonieję czystością intencji w każdej sprawie publicznej.

Andrzej Strug, Zakopanoptikon, czyli Kronika czterdziestu dziewięciu dni deszczowych w Zakopanem, Czytelnik, 1989

Niedawno odbyły się cztery tego rodzaju referenda: referendum, w którym greccy obywatele musieli zadecydować, czy opowiadają się za umową wynegocjowaną przez ich rząd z europejskimi wierzycielami; referendum w Holandii dotyczące akceptacji przez obywateli porozumienia o Stowarzyszeniu między UE a Ukrainą; brytyjskie referendum dotyczące pozostania w Unii lub jej opuszczenia i referendum na Węgrzech dotyczące tego, czy przyjąć obowiązkowe unijne kwoty dotyczące relokacji migrantów. We wszystkich tych przypadkach zwycięska większość, zwykle niewielka, zyskała możliwość zaprzepaszczenia w danym kraju polityki cieszącej się poparciem w wielu innych europejskich państwach. Czy nie jest to idealny przykład tyranii mniejszości?

Jan Zielonka, Liberalna kontrrewolucja, tłum. Joanna Bednarek, PWN 2018

Standardowe poczucie wyższości wobec masy jest właśnie zachowaniem masowym. Ten, kto mówi o powszechnej głupocie, powinien wiedzieć, że sam nie jest od niej wolny, ponieważ nawet Homer czasami się zdrzemnie. Powinien zatem uznać ją za ryzyko i wspólny los wszystkich ludzi, świadom, że raz jest inteligentniejszy, a raz głupszy od swego sąsiada w domu lub w tramwaju, ponieważ duch objawia się tam, gdzie chce, i nikt nie może być pewien, że w tym momencie, lub w chwilę później, powiew ducha go nie opuści.

Claudio Magris, Dunaj, tłum. Joanna Ugniewska, Anna Osmólska-Mętrak, Wydawnictwo Literackie, 2018

Reklamy