Cytaty

Archive for Październik 2011

2.8. Kto zatem nie umie pojąć, jakie zło kryje się we wszczęciu wojny, nie potrafi też należycie zrozumieć, jak czynić to w sposób przynoszący korzyści.

[…]

3. 28. Zwycięży ten, kto roztropny i wyczekuje, kiedy wróg okaże się nieroztropny.

[…]

3. 29. Zwycięży ten, kto ma zdolnych dowódców, do których władca się nie wtrąca.

[…]

4.31. Wśród pięciu żywioów nie ma takiego, który by stale przeważał. Z czterech pór roku żadna nie trwa wiecznie. Słońce bywa krótkotrwałe i długotrwałe, księżyc ma swe życie i śmierć. To istota bycia nieprzeniknionym.

[…]

5.12. Wojna opiera się na wprowadzaniu w błąd. […]

5.13. Bądź szybki jak wicher, spokojny jak las, napastliwy i żarłoczny jak ogień, niewzruszony jak góra, nieprzeniniony jak ciemność, nagły jak piorun.

Sun Zi Sztuka wojenna, Chiński traktat o skutecznej taktyce i strategii w walce zbrojnej oraz w życiu i interesach, spolszczył i opracował Robert Stiller, Vis-a-vis, Kraków 2004

Reklamy

Polacy nie są na ogół psychologami. Polak nie jest w stanie, na przykład, właściwie ocenić człowieka z którym rozmawia, lub którego książkę czyta. Wiedziałem, że Polak nie zada sobie trudu by wniknąć w miejsce moje, gdzie żart staje się powagą, nieodpowiedzialnosć — odpowiedzialnoscią, niedojrzałość — dojrzałością, że nie potrafi ani odkryć mojej gry ani zrozumieć jej przyczyn.

Witold Gombrowicz Dziennik 1953-56 (t. I), Wydawnictwo Literackie, 1997

Jeśli jednak, drodzy, drodzy członkowie, pragnę zwrócić waszą uwagę na tę właściwość dyskusji to dlatego, że świat stał się śmiertelnie i głupio poważny, a prawdy nasze, którym odmawiamy zabawy, zanadto się nudzą i przez zemstę nas zaczynają nudzić. Zapominamy, że człowiek nie jest po to tylko aby drugiego człowieka przekonać — że jest po to aby go pozyskać, zjednać, uwieść, oczarować, posiąść. Prawda nie jest sprawą argumentów tylko — jest sprawą atrakcji, czyli przyciągania. Prawda nie urzeczywistnia się w abstrakcyjnym turnieju idej, ale w starciu osób. Skazany będąc na czytanie sporej ilości książek wypełnionych tylko argumentami, wiem co to jest prawda odarta z osoby, prawda-elaborat. Dlatego zwracam się do was z wezwaniem: nie pozwólcie aby idea rosła w was kosztem osobowości.

Witold Gombrowicz Dziennik 1953-56 (t. I; List do członków Klubu Dyskusyjnego w Los Angeles), Wydawnictwo Literackie, 1997

Patrzcie, oto messer Dante Alighieri, poeta… na drobną sumkę, kiedy przybył do Paryża, aby odwiedzić królową Klemencję po jej owdowieniu. Był wielkim przyjacielem króla Karola Węgierskiego, ojca Miłościwej Pani Klemencji. Przypominam sobie messer Dantego właśnie na tym fotelu, gdzie wy zasiadacie, Milordzie. Niełaskawy człowiek. Był synem maklera, a przez całą godzinę wygadywał pogardliwie o tym zawodzie. Lecz miał prawo być złośliwcem i upijać się z dziewczętami w podejrzanych miejscach; co to kogo obchodzi! Wyśpiewał naszą mowę jak nikt przed nim. A jak piekło odmalował!

Maurice Druon Wilczyca z Francji, tłum. Anna Jędrychowska, MUZA SA. 2001

W Biblii działania Boga ukazywane są przede wszystkim z perspektywy człowieka, czyli tak, jak rozumie je człowiek.  Dlatego zwrot: „Bóg z kimś walczy” (np. Wj 14,14), wskazuje na interpretację danej sytuacji przez człowieka, który prosi Boga o pomoc i ją uzyskuje. To, że człowiek dostąpił ocalenia, wcale nie oznacza, iż Bóg posłużył się siłą czy pomocą w ludzkim rozumieniu. Takie traktowanie interwencji Boga mijałoby się z prawdą objawioną (np. 1J 4,8). Pozostaje więc tajemnicą, w jaki sposób Bóg wpływa na dzieje człowieka i świata. Możemy jedynie stwierdzić, że ten wpływ jest faktem. Człowiek, który sprzeciwiając się Bogu, doświadcza np. klęski lub nieszczęścia, może odnieść wrażenie, że Bóg, podobnie jak to bywa w relacjach międzyludzkich, odpowiada mu walką lub zemstą. Nieszczęście, które spotyka takiego człowieka, nie jest jednak wynikiem odwetu ze strony Boga, ale stanowi nieuniknioną konsekwencję ludzkiego wyboru.

Komentarz do Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 20, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Święty Paweł 2011


Reklamy