Cytaty

Archive for Maj 2016

Musimy walczyć o własną Polskę, o polskiego starostę, żandarma i policjanta, i zdobędziemy to, ale zobaczycie, jak wtedy będzie ciężko. Nie dożyjemy ponownie takiej wolności, takiej swobody i tolerancji, jaką dziś tu posiadamy.

Jan Ptaśnik o Austro-Węgrzech i polskiej autocenzurze, we wspomnieniach Stanisława Kota (za Straty Kultury Polskiej, 1939-1944, praca zbiorowa pod red. A. Ordęgi i T. Terleckiego, t. II, Książnica Polska, Glasgow, 1945, s. 82), za Wstępem autorstwa Janusza Tazbira do zbioru esejów Tadeusza  Boya-Żeleńskiego W perspektywie czasu, Iskry, 2006

Reklamy

Kroczę sobie od granicy, wzdłuż straganów z papierosami, krasnalami ogrodowymi, butami, czy sadzonkami, gdy dobiega mnie opowieść siedzącego:

— … i k…. mówił, że zupełnie k… stracili kręgosłup k… moralny. Mądrze k… mówił.


Reklamy