Cytaty

Archive for Listopad 2015

Błędnie uznaliśmy, że sekularyzacja to linearny, nieuchronny proces — czy to w świecie muzułmańskim, czy gdzie indziej. […] Podobne wrażenie mogło mieć pewne podstawy w rzeczywistości, sporo jednak zawdzięczało temu, że zsekularyzowani intelektualiści mieli monopol na kształtowanie opinii publicznej i na społeczeństwo jako całość projektowali zmiany, które zaszły w nich samych. Przyczyniło się to w znacznym stopniu do ukrycia prawdy na temat trwałości prądów myślowych domagających się, aby porządek społeczny miał religijne podstawy. Te ostatnie nie zniknęły z dnia na dzień, przegrały jedynie bitwę i zaczęły zastanawiać się nad przyczynami swej porażki.

Giller Keper, Zemsta Boga, tłum. Agnieszka Adamczyk, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010

Reklamy

Hiszpanie, którym nie grozi spalenie, są tak przywiązani do Inkwizycji, że doprawdy niedelikatnie byłoby im ją odbierać. Życzyłbym jednak, aby ustanowiono drugą, nie przeciw heretykom, ale przeciw herezjarchom, którzy praktyczkom przypisują tę samą skuteczność co siedmiu sakramentom, którzy ubóstwiają wszystko, co im się zdaje godne czci, i którzy z nadmiaru dewocji ledwie że są chrześcijanami.

Charles de Montesquieu, Listy perskie, tłum. Tadeusz Boy-Żeleński, CIL, 2000

Powiedz im: połączcie wasze usiłowania, a ja będę działać z mojej strony, a potem zobaczymy.

Koran, Grupy (Surah az-Zumar), tłumaczenie Jana Murzy Tarak Buczackiego, Masterlab (edycja elektroniczna)

Pan nie powiedział: „objawiłeś głupim”, ale: „maluczkim”. Potępia bowiem pychę, a nie bystrość umysłu (Św. Grzegorz).
Ewangelia Ojców Kościoła, red. św. Tomasz z Akwinu, tłum, Jacek Salij OP, W drodze, 2001


Reklamy