Cytaty

Archive for the ‘historia’ Category

Pierwsza wiadomość, jaką tam otrzymałem, donosiła mi, że król Jerzy VI odznaczył mnie krzyżem Distinguished Service Cross, a kilku członków załogi odznaczeniem Distinguished Service Medal.

— Trupów nie mamy na okręcie, to nam odznaczenia od naszych władz się nie należą — zawyrokował Gutek.

Nasze władze przełożone rzeczywiście dziwnie podchodziły do odznaczeń załóg. Okręt mógł chodzić cały rok, zatapiać okręty podwodne, zestrzeliwać samoloty, przeprowadzać bezpiecznie setki statków przez ocean, a za swoją działalność nic nie otrzymywał. Ale gdy jakaś przypadkowa bomba upadła koło okrętu i zabiła kilku ludzi z załogi, zaraz sypały się odznaczenia, i to najwyższe.

Bolesław Romanowski Torpeda w celu, FINNA, Gdańsk, 2011

Reklamy

Luftwaffe podchodziła do siebie śmiertelnie serio, co stanowi pierwszy krok do grzechu pychy.

Stephen Bungay Bitwa o Anglię, tłum. Jan Wąsiński, Znak 2010

Pacyfa

Image via Wikipedia

Pewna część narodu przez cały okres walk sprzeciwiała się prowadzeniu wojny, a w 1940 roku lobby na rzecz zawarcia pokoju niemal utorowało sobie drogę do władzy. Byłoby to zresztą niezwykłe, gdyby po powszechnych i głęboko zakorzenionych nastrojach pacyfistycznych z lat trzydziestych wszyscy nagle staliby się żarliwymi wyznawcami boga wojny Marsa i skupili się bez szemrania wokół Churchilla. W ustroju demokratycznym taka sytuacja jest wręcz niebezpieczna.

Stephen Bungay Bitwa o Anglię, tłum. Jan Wąsiński, Znak 2010

Enhanced by Zemanta
Winston Churchill visiting the ruins of Covent...

Image via Wikipedia

Gdyby w epoce przed nastaniem XX stulecia ktoś pchał własny kraj ku wojnom, na które nie było go stać, każdy popukałby się w czoło. Tymczasem w 1940 roku tak właśnie zdawał się wyglądać najbardziej naturalny wybór. Nie przykładano wielkiej wagi do tego, czy to roztropna decyzja, zwłaszcza w perspektywie długookresowych interesów ojczyzny. Wielka Brytania stawała osamotniona do starcia z legionami zła, bijąc się o globalną sprawę, więc musiała to uczynić przy użyciu wszelkich dostępnych środków, niezależnie od dalszych konsekwencji tego kroku. Skoro już pech chciał, że cały ciężar sytuacji musiała udźwignąć ona sama, nie uchyliła się prze tak gigantycznym zadaniem.

Stephen Bungay Bitwa o Anglię, tłum. Jan Wąsiński, Znak 2010

Enhanced by Zemanta

[…] na pożegnanie pilotów przybył wraz z żoną Pierwszy Lord Admiralicji i Air Commodore Dywizjonu 615 w jednej osobie — Winston Churchill, by ujrzeć swoich chłopców.

[…]

Sandy miał prowadzić swój klucz samolotów, wobec czego nie dziwi, że Churchill wraz z małżonką Clementine wybrali akurat jego maszynę do uważnej inspekcji. Przyszły premier nie byłby sobą, gdyby nie wykazał szczególnego zainteresowania karabinami maszynowymi, jego żona zaś, zgodnie ze wścibską naturą kobiety, usadowiła się w kabinie pilota, zadając mnóstwo pytań typu „A co to jest?”, „A do czego służy tamto?”*. Churchill właśnie pochylał się nad samolotem na wprost karabinowych luf wystających spod skrzydła, gdy lekkomyślna Clementine zaczęła bawić się mechanizmem spustowym… Każdy pilot myśliwski powinien cechować się dobrym refleksem, a Sandy był wszak pilotem myśliwskim wyśmienitym. Możliwe, że tylko dzięki jego szybkiej reakcji Churchill uszedł z życiem i nie zginął tragicznie z rąk własnej małżonki, co mogłoby zmienić bieg historii świata.

*) Pamiętajmy, że w 1939 roku poprawność polityczna nie istniała, a niniejsza anegdota została w mojej książce przytoczona w takiej formie, w jakiej niegdyś została mi opowiedziana.

Stephen Bungay Bitwa o Anglię, tłum. Jan Wąsińśki, Znak 2010

Kazimierz III Wielki
Image via Wikipedia

Nie oddały dobrej usługi wiedzy historycznej meandry szkolnych programów nauczania. Kazimierz Wielki w pierwszych latach po wojnie był przykładem błędnej polityki zagranicznej. Rezygnacja z Pomorza i ze Śląska wystawiała mu złe świadectwo, jezcze gorsze ekspansja na Ruś Halicko-Włodzimierską. Częściową rehabilitację zapewniono mu po 1956 r., przy czym jego prawdziwy triumf pośmiertny — jako budowniczego drugiej Polski — miał miejsce w dekadzie lat siedemdziesiątych XX w. Oficjalna wykładnia podobnie jak różne poglądy polityczne dziś obecnie chyba zdeformowały nieco tę postać, próbując ją przystosować do swoich potrzeb.

Henryk Samsonowicz Dziedzictwo średniowiecza, Ossolineum 2009

Reblog this post [with Zemanta]

TRZEBA BYĆ ALBO OSZCZĘDNYM, ALBO CEZAREM, łac auto frugi hominem esse oportere aut Caesarem, słowa Kaliguli usiłującego w ten sposób usprawiedliwić swoją niesłychaną rozrzutność i marnotrawstwo.

Władysław Kopaliński Słownik mitów i tradycji kultury, PIW 1996

Reblog this post [with Zemanta]

Reklamy