Cytaty

Archive for Kwiecień 2014

Klein wiele czasu spędził, badając pracę dowódców straży pożarnej, pielęgniarek w szpitalach czy innych profesjonalistów posiadających autentyczną fachową wiedzę. Ja więcej czasu poświęciłem na badanie psychologów klinicznych, inwestorów giełdowych i politologów tworzących długoterminowe prognozy, które w rzeczywistości okazywały się nietrafne. Stąd Klein z założenia podchodził do ekspertów z zaufaniem i szacunkiem, ja zaś ze sceptycyzmem. Klein był bardziej skłonny ufać ekspertom powołującym się na intuicję, bo — jak mi wyjaśnił — autentyczni eksperci znają granice własnej wiedzy.

Daniel Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, tłum. Piotr Szymczak, Media Rodzina, 2012

Reklamy

I moja matka, i jej zawodowa córka wywodziły się z klasy wyższej, dysponującej władzą krzywdzenia ubogich. Poświęcanie im życia niosło ze sobą ryzyko raniącej dobroczynności. Litość może rodzić pogardę; współczucie ściśle wiąże się z nierównością. By temu zaradzić, musiały odłożyć na bok emocje i sentymenty. Musiały okazywać chłód. Przekraczanie granic nierówności wymaga od silniejszej osoby samoograniczenia; rezerwa sygnalizuje bowiem, jak trudne jest owo przekroczenie, dystans zaś stanowi, przyznajmy to, szczególną oznakę szacunku.

Richard Sennett, Szacunek w świecie nierówności, tłum. Jan Dzierzgowski, MUZA S.A., 2012

Geologia, podobnie jak historia, była nauką, której studiowanie odpowiadało leniwym umysłom.

Henry Adams, Edukacja Henry’ego Adamsa, za Tjeerd H. van Andel, Nowe spojrzenie na starą planetę. Zmienne oblicze Ziemi, tłum. Wiesław Studencki, PWN 2001

My favourite example of this story, told about the Italian physicist Enrico Fermi, newly arrived on American shores, enlisted in the Manhattan nuclear weapons Project, and brought face-to-face in the midst of Wordl War II with U.S. flag officers:

So-and-so is a great general, he was told.
What is the definition ot a great general? Fermi characteristically asked.
I guess it’s a general who’s won many consecutive battles.
How many?
After some back and forthe, they settled on five.
What fraction of American generals are great?
After some more back and fourth, they settled on a few percent.

But imagine, Fermi rejoined, that there is no such thing as a great general, that all armies are equally matched, and the winning a battle is purely a matter of chance. Then the chance of winning one battle is one out of two, or 1/2; two battles 1/4, three 1/8, four 1/16 and five consecutive battles 1/32–which is about 3 percent. You would expect a few percent of American generals to winn five consecutive battles–purely by chance. Now, has any of them won ten consecutive battles…?

Carl Sagan, The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark, 1995

Healthy Buildings International is a for-profit organization, recipient of millions of dollars over the years from the tobacco industry. It performs research on second-hand smoke, and testivies for the tobacco companies. In 1994, three of its technicians complained that senior executives had faked data on inhalable cigarette particles in the air. In every case, the invented or „corrected” data made tobacco smoke seem safer than the technicans’ measurements had indicated.

Carl Sagan, The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark, 1995

Brak szacunku, jakkolwiek nie jest równie okrutny jak otwarta zniewaga, potrafi przybierać dotkliwe formy. Bez uznania inna osoba staje się źle widziana — nie postrzega się jej jako istoty ludzkiej, której życie może mieć znaczenie.

Kiedy społeczeństwo w taki sposób traktuje całe rzesze ludzi, kiedy tylko nieliczni wybrani obdarzani są estymą, powstanie niedobór szacunku, tak jak gdyby to była cenna, rzadka i trudno dostępna substancja. Ów niedobór jest jednak, podobnie jak wiele klęsk głodu, dziełem ludzkim. Szacunek, w odróżnieniu od jedzenia, nic nie kosztuje. Jak zatem wytłumaczyć fakt, że jego podaż jest tak skromna?

Richard Sennett, Szacunek w świecie nierówności, tłum. Jan Dzierzgowski, MUZA S.A., 2012

Zawsze dręczył mnie obraz wielorakich osobowości. Czasami nazywam go bogactwem, kiedy indziej uznaję za przypadłość, rozrost równie niebezpieczny jak rak. Początkowo ludzi wokół siebie postrzegałam wyłącznie jako połączonych w CAŁOŚĆ, podczas gdy ja składałam się z mnóstwa jaźni, z fragmentów.

Anais Nin, Dziennik 1931-34, tłum. Barbara Cendrowska, Prószyński i S-ka, 2012


Reklamy