Cytaty

Archive for Kwiecień 2015

Nie uważamy już, by moralność albo etyka miały być przede wszystkim zestawem zakazów odnoszących się głównie do życia płciowego […] To prawda, decyzje podejmowane w sferze seksualnej mogą wiązać się z uczciwością, troską o innych, roztropnością, unikaniem czynienia innym krzywdy itd., ale przecież to samo można powiedzieć o problemach związanych z prowadzeniem samochodu (w zasadzie dylematy moralne w tym przypadku można uznać za poważniejsze, choćby ze względu na to, iż mamy do czynienia zarówno z większym zagrożeniem własnego (i innych) bezpieczeństwa — przynajmniej jeśli ktoś uprawia bezpieczny seks — jak i z dewastacją środowiska naturalnego). Z tego powodu w naszej książce o moralności seksualnej nie będziemy mówić.

Peter Singer, Practical Ethics, wyd. 3, Cambridge University Press, 2011 za Russel Blackford, Udo Schuklenk, 50 mitów o ateizmie, tłum. Piotr J. Szwajcar, CIS Stare Groszki, 2014

Reklamy

Ukrycie płytkie i proste, preferowane przez kobiety. Typowym miejscem takiego ukrycia jest bieliźniarka (najczęściej na drugiej półce od góry, po lewej stronie, pod 4-6 sztuką bielizny, licząc od dołu).

Tadeusz Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, (Wydanie 6 zaktualizował Maciej Szostak), Wolters Kluwer Polska, 2009


Reklamy