Cytaty

Archive for Grudzień 2009

Władysław I Łokietek, sarcophagus figure, in W...

Image via Wikipedia

Atak wojsk polskich nastąpił w okresie, kiedy wojska czesko-krzyżackie prowadziły krucjatę przeciwko niewiernym. Jak to określił Karol Górski, był to czyn szalony, gdyż bulle papieskie brały w opiekę wszystkich krzyżowców na krucjacie; tym samym Władyław Łokietek stał sie wrogiem wiary chrześcijańskiej.

Piotr Strzyż Płowce 1331 Bellona 2009

Reblog this post [with Zemanta]
Reklamy

[…] niemniej jednak Janowi Luksemburskiemu udało się zhołdować szereg księstw górnośląskich wraz z tym najważniejszym, wrocławskim.

Piotr Strzyż Płowce 1331, Bellona 2009

DNA rendering
Image by ynse via Flickr

Sygnały takie zwykle zachowują strukturę spinki do włosów typową dla terminatorów samodzielnych, jednakże spinka do włosów jest mniej stabilna i nie występuje za nią w matrycy ciąg A.

T. A. Brown Genomy, tłum. Aleksandra Dmochowska (tłumaczenie zbiorowe, podaję tłumaczkę rozdziału 9), PWN 2001

Reblog this post [with Zemanta]

Sufity i ściany obito draperiami, w rogu pokoju ustawiono wspaniałe łoże z baldachimem, a na samym środku umieszczono wielki stół i obite aksamitem krzesła. Sąsiednią jadalnię ozdobiono czerwonym materiałem i złotymi obrusami, a nad stołem rozwieszono siatkę, któa miałą chronić siedzących przy stole przed pluskwami i innym robactwem spadającym z sufitu.

Peter Englund Lata wojen, tłum. Wojciech Łygaś, Finna 2003 (o kwaterze delegacji szwedzkiej, z Axelem Oxenstierną na czele w Soderakra, podczas negocjacji z Danią na Bromsebro w 1645 roku).

Na początku, jakby w prologu modlitwy, należy ze wszystkich sił wielbić Boga, i to przez Chrystusa, który z Nim jest uwielbiony, w Duchu Świętym, który z Nim jest wsławiony. Następnie należy dziękować Bogu za wszystkie dobrodziejstwa i przypominać sobie zarówno te, które Bóg wyświadczył ludziom w ogóle, jak i te, które wyświadczył człowiekowi w szczególności. Po modlitwie dziękczynnej powinno moim zdaniem nastąpić pełne skruchy wyznanie grzechów, a mianowicie winniśmy prosić Boga, aby nas uleczył, a więc uwolnił od nawyków, które skłaniają nas do grzechów, a następnie, by darował nasze przeszłe grzechy. Po wyznaniu grzechów następuje czwarty punkt, który, jak mi się zdaje, winien być prośb o wielkie i niebieskie dary dla nas samych, jak i dla innych, dla naszych krewnych i przyjaciół. Modlitwę należy kończyć uwiebieniem dla Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym.

Orygenes De oratione 33, 1 (za Hilda Graef Siedmiobarwna tęcza, tłum. Stanisław Wilkowski, PAX 1966)

Jest rzeczą charakterystyczną to, co Axel Oxenstierna powiedział o Krystynie w 1641 roku: „nie jest ona podobna do innych kobiet, jest bowiem odważna i posiada rozum”. A więc typowa kobieta nie była odważna i nie miała rozumu.

Peter Englund Lata wojen, tłum. Wojciech Łygaś, Finna 2003

Dowód

Posted on: Grudzień 22, 2009

Nie tylko duszę, lecz także ciało człowieka Bóg stworzył i odkupił, i potwierdził to przez swoje zmartwychwstanie (dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny jest dalszym dowodem).

Hilda Graef Siedmiobarwna tęcza, tłum. Stanisław Wilkowski, PAX 1966


Reklamy