Cytaty

Archive for Sierpień 2014

Gdy sam prowadziłem badania wśród pracowników, stwierdziłem, że lęk przed poproszeniem kogoś o pomoc jest dla mnie oznaką dysfunkcji w organizacji. Prośba o pomoc to często wysłanie sygnału, że pracownik ma problemy. Ile razy można wysyłać taki sygnał, nim zostanie się uznanym za niekompetentnego?

Richard Sennett, Szacunek w świecie nierówności, tłum. Jan Dzierzgowski, MUZA S.A., 2012

Reklamy

Kompleks niższości każe natomiast zakwestionować współczesne próby reformowania państwa socjalnego. Reformatorzy wyobrażają sobie, że zmuszając ludzi do pracy, zdołają zamknąć upokarzający rozdział w ich życiu i otworzyć rozdział kolejny. Jeśli Adler ma rację, to sam fakt, że nowi pracownicy z ogromnym prawdopodobieństwem znajdą się na samym dole rynkowej hierarchii, zrodzi w nich poczucie niższości. Jeśli z kolei rację ma Piers, to będą oni skazani na (skądinąd normalne) przeżywanie swej nieadekwatności. Jakkolwiek by było, nierówności kolidują tu z szacunkiem. Krzywdzące porównania wkraczają na miejsce potrzeb i pojawia się prawdziwy wstyd.

Richard Sennett, Szacunek w świecie nierówności, tłum. Jan Dzierzgowski, MUZA S.A., 2012

Marks gardził limpenproletariatem, gdyż ten uległ zepsuciu wskutek swej służalczości i zdolny był jedynie do przypadkowych, chaotycznych aktów masowej przemocy, podczas gdy skuteczna walka rewolucyjna wymaga samokontroli; rewolucjonista jest, paradoksalnie, duchowo pokrewny protestantowi z pisem Webera.
Richard Sennett, Szacunek w świecie nierówności, tłum. Jan Dzierzgowski, MUZA S.A., 2012


Reklamy