Cytaty

Archive for Sierpień 2014

Gdy sam prowadziłem badania wśród pracowników, stwierdziłem, że lęk przed poproszeniem kogoś o pomoc jest dla mnie oznaką dysfunkcji w organizacji. Prośba o pomoc to często wysłanie sygnału, że pracownik ma problemy. Ile razy można wysyłać taki sygnał, nim zostanie się uznanym za niekompetentnego?

Richard Sennett, Szacunek w świecie nierówności, tłum. Jan Dzierzgowski, MUZA S.A., 2012

Kompleks niższości każe natomiast zakwestionować współczesne próby reformowania państwa socjalnego. Reformatorzy wyobrażają sobie, że zmuszając ludzi do pracy, zdołają zamknąć upokarzający rozdział w ich życiu i otworzyć rozdział kolejny. Jeśli Adler ma rację, to sam fakt, że nowi pracownicy z ogromnym prawdopodobieństwem znajdą się na samym dole rynkowej hierarchii, zrodzi w nich poczucie niższości. Jeśli z kolei rację ma Piers, to będą oni skazani na (skądinąd normalne) przeżywanie swej nieadekwatności. Jakkolwiek by było, nierówności kolidują tu z szacunkiem. Krzywdzące porównania wkraczają na miejsce potrzeb i pojawia się prawdziwy wstyd.

Richard Sennett, Szacunek w świecie nierówności, tłum. Jan Dzierzgowski, MUZA S.A., 2012

Marks gardził limpenproletariatem, gdyż ten uległ zepsuciu wskutek swej służalczości i zdolny był jedynie do przypadkowych, chaotycznych aktów masowej przemocy, podczas gdy skuteczna walka rewolucyjna wymaga samokontroli; rewolucjonista jest, paradoksalnie, duchowo pokrewny protestantowi z pisem Webera.
Richard Sennett, Szacunek w świecie nierówności, tłum. Jan Dzierzgowski, MUZA S.A., 2012