Cytaty

Archive for Styczeń 2015

— Ziemia — powiedział — ma skórę; a skóra ta choruje. Jedna z tych chorób zwie się na przykład człowiekiem.

Fryderyk Nietzsche, To rzekł Zaratustra, O wielkich wydarzeniach, tłum. Sława Lisiecka, Zdzisław Jaskuła, PIW, 1999

Reklamy

W Polsce, we wszystkich trzech zaborach, przewaga znajduje się po stronie męskiej — przewaga łagodzona zwyczajem w sferach towarzyskich wyższych, prawie nieograniczona w niższych. Bijanie, vulgo „pranie” bab przez mężów uważa się za rzecz zwyczajną. Mężowie nie przypuszczają, ażeby im nie wolno być miało kobiet ich wygrzmocić od czasu do czasu. Z wyobrażeniem tym przybywają do Ameryki i doświadczenie — niekiedy gorzkie — naucza ich, że wolność w Ameryce jest we względzie tym niewolą. Mąż nie tylko ręki na żonę podnieść nie ma prawa, ale żona do odpowiedzialności pociągnąć go może nie tylko za bicie, ale nawet za stosowanie do niej wyrazów obelżywych. W ogóle w stanach, wchodzących do składu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, mężowie za przekroczenie tego rodzaju karani bywają grzywną i dłuższym lub krótszym więzieniem.

Zygmunt Miłkowski, Opowiadanie z wędrówki po koloniach polskich w Ameryce Północnej, Paryż: „Goniec Polski”, 1902, za 100/XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku, tom 1, Czarne, 2014

Pewna pora, wiosną zwana,
Najpiękniejsza z roku cór,
Przyszła do starszego pana,
By zaprośić go na dwór.

Zapukała ptaszkiem w szybkę,
Zapachniało razy sześć,
Lecz pan katar miał i chrypkę
I przeciągów nie mógł znieść.

Nie otworzył jej lufcika,
Choć czekała czasu kęs.
Szkoda wiosny dla piernika —
Taki z tego płynie sens.

Jeremi Przybora, za Monika Wasowska, Grzegorz Wasowski, Starsi Panowie Dwaj, Kompendium niewiedzy, Znak 2014

Ach posłuchajcie, panowie, panie,
My zaśpiewamy Wam o Nirwanie.
Jak się natężym, jak się wytężym
Hymn zaśpiewamy bardzo potężny.
Nirwana cieszy, Nirwana krzepi,W Nirwanie będzie nam dużo lepiej.

Po co do celów doczesnych dążyć,
Lepiej w Nirwanie się już pogrążyć.
Się już pogrążyć i koniec zmartwień,
My na to mamy wygodny sposób
I to dla większej ilości osób.

Jeremi Przybora, za Monika Wasowska, Grzegorz Wasowski, Starsi Panowie Dwaj, Kompendium niewiedzy, Znak 2014

Gorsze jest milczenie; wszystkie przemilczane prawdy stają się jadowite.

Fryderyk Nietzsche, To rzekł Zaratustra, O przezwyciężaniu siebie, tłum. Sława Lisiecka, Zdzisław Jaskuła, PIW, 1999

The Australian birdsong is really quite disruptive. We have heard of people emigrating BACK to the UK because of the ‚ugly’ birdsong here. In a nutshell I would describe the subconscious effect of ‚birdsong‚ here as being to raise people’s tension. It is a series of screeches or otherworldly sounds.

There are many stories, like this one, from people who emigrated and were surprised at how much the change in birdsong affected them. Even people who had previously ignored natural sounds felt alien because of the bird calls.

Trevor Cox, Sonic Wonderland: A Scientific Odyssey of Sound, Bodley Head, 2014

Na wyraj

Posted on: Styczeń 7, 2015

Na wyraj
(podtytuł: Satyra obyczajowa na skorupki od jaj)
28 V 1949, 21.40-22.00

Na wyraj, na wyraj!
W niedzielę odpocznij — nie tyraj!Gdzie powiew zefira,
Dech w piersi zapira,
Wal z lubą Elwirą na wyraj!

Za miasto, za miasto,
W niedzielę z kochaną niewiastą,Rozrywka dla mas to,
Gdy tylko masz czas to
Jedź, ludu, co raz to
Za miasto.
Rozrywka dla mas to,
Gdy tylko masz czas to —
Za miasto.

[…]

Nad wodę, nad wodę,  nad wodę!
Wszak woda podkreśla urodę,
Czy starsze, czy młode,
Myj ciało — włóż w wodę,
Po czystość narodu — nad wodę!

[…]

Na plażę, na plażę, na plażę,
By członki opalać i twarze,
Tam w słońca pożarze
Moc czeka cię wrażeń,
Tam radość sama, że — na plażę!

[…]

Nad wodę, nad wode,
Wszak woda podkreśla urodę.
Z tym zgódź się wywodem,
Do wody stań przodem,
Hej, z czystym narodem nad wodę!Z tym zgódź się wywodem,
Do wody stań przodem,
Nad wodę!

Do lasu, do lasu,
Na łono rodzimych pampasów,
Cichutko bez wrzasku
Na grzybki o brzasku,
To hasło, nie gra słówDo lasu!
Cichutko bez wrzasku
Na grzybki o brzasku,
Do lasku!

[…]

Nad wodę! Nad wodę!
Po ciała schludnego urodę!
Po ruchów swobodę!
Po myśli pogodę!Nad wodę!

Na wyraj! Na wyraj!
W niedzielę odpocznij — nie tyraj!
Na powiew zefira
Organizm otwiraj!
Na wy-yraj!

Jeremi Przybora, za Monika Wasowska, Grzegorz Wasowski, Starsi Panowie Dwaj, Kompendium niewiedzy, Znak 2014


Reklamy