Cytaty

Archive for Sierpień 2016

Władca Han był całe swe życie alkoholikiem, dzień zaczynał od wypicia i kontynuował w tym tonie, tak że każdego wieczoru był już kompletnie pijany. O dziwo, dworzanie i ministrowie woleli załatwiać z nim sprawy właśnie o tej porze dnia, gdyż zauważali, że o ile na trzeźwo król potrafił być bardzo dokuczliwy i trudny, to im bardziej był pijany, tym lepiej rządził.

Maciej Kuczyński, Wojna Czu z Han, 209-202 p.n.e., Bellona, 2014

Reklamy

Oczywiście to nie my posiadamy prawdę, ale to ona nas posiada: Chrystus, który jest Prawdą, wziął nas za rękę, i wiemy, że na drodze naszego pasjonującego dążenia do poznania Jego ręka trzyma nas mocno. To, że jesteśmy wewnętrznie podtrzymywani ręką Chrystusa, czyni nas wolnymi i jednocześnie bezpiecznymi. Wolnymi — jeśli jesteśmy przez Niego wspierani, możemy włączać się w każdy dialog otwarcie i bez strachu. Bezpiecznymi, bo On nas nie opuszcza, o ile my sami się od Niego nie odłączymy. Z Nim zjednoczeni, jesteśmy w świetle prawdy.

Benedykt XVI w przemówieniu do Kurii Rzymskiej, 21 grudnia 2012 roku, za Stanisław Obirek, Polak katolik?, CiS, 2015


Reklamy