Cytaty

Archive for Czerwiec 2015

Patrząc z tej perspektywy, mogę słusznie chyba twierdzić za francuskimi monarchistami, że „demokracja to wojna”, o ile pod pojęciem demokracji rozumie się wzrost poczucia drażliwości narodowej wśród mas, uznając zarazem, że żadna zmiana ustroju nie będzie w stanie tego zjawiska powstrzymać.

Julien Benda, Zdrada klerków, tłum. Marek J. Mosakowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014

Reklamy

Zawsze, kiedy szukam usprawiedliwienia dla takich istot, powtarzam za Katie Chernoff, amerykańską pisarką: „Wyobraźmy sobie, jak cicho byłoby w lesie, gdyby śpiewały tylko najzdolniejsze ptaki”.

Krzysztof Daukszewicz, Tuskuland, Prószyński i S-ka, 2015

Z p e w n e j  p r o m o c j i  d o k t o r s k i e j — „Co jest zadaniem wszelkiego szkolnictwa wyższego?” — Uczynić z człowieka maszynę. — „Co jest do tego środkiem?” — Człowiek musi się uczyć, musi się nudzić. — „Jak to osiąga?” — Dzięki pojęciu obowiązku. — „Kto jest tego pierwowzorem?” — Filolog, który uczy w k u w a ć. — „Kto jest doskonałym człowiekiem?” — Urzędnik państwowy. — „Która filozofia podaje najwyższą formułę urzędnika państwowego?” — Filozofia Kanta: urzędnik państwowy jako rzecz sama w sobie, ustanowiona sędzią nad urzędnikiem państwowym jako zjawiskiem.

Fryderyk Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem, tłum. Grzegorz Sowiński, Wydawnictwo A, 2000

Reklamy

Dość poczytać niemieckie książki: ani śladu pamięci o tym, że myślenie wymaga techniki, harmonogramu, woli mistrzostwa — że myślenia trzeba się uczyć, jak tańca, j a k o poniekąd tańca… Któż wśród Niemców zna jeszcze z własnego doświadczenia ów subtelny dreszcz, który od s t ó p l e k k i c h w dziedzinie ducha rozchodzi się po całym ciele!

Fryderyk Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem, tłum. Grzegorz Sowiński, Wydawnictwo A, 2000

Reklamy

Niemal każde stronnictwo pojmuje, że w jego interesie samozachowawczym leży, by stronnictwo przeciwne nie upadło na siłach; to samo dotyczy wielkiej polityki. Zwłaszcza nowemu tworowi, na przykład nowej monarchii, wrogowie są bardziej niezbędni niż przyjaciele: dopiero dzięki konfliktom czuje się ona konieczną, dopiero dzięki konfliktowi s t a j e s i ę konieczna… Nie inaczej zachowujemy się w stosunku do „wroga wewnętrznego”: również tu uduchowiliśmy wrogość, również tu pojęliśmy jej wartość. Jesteśmy p ł o d n i tylko pod warunkiem, że jesteśmy bogaci w konflikty; pozostajemy m ł o d z i jedynie przy założeniu, że nasza dusza się nie przeciąga, że nie pragnie pokoju.

Fryderyk Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem, tłum. Grzegorz Sowiński, Wydawnictwo A, 2000

Reklamy

37. Biegniesz p r z o d e m? — Czy robisz to jako pasterz? czy jako ktoś wyjątkowy? Trzecim przypadkiem byłby zbieg… P i e r w s z a kwestia sumienia.

38. Czy jesteś autentyczny? czyś tylko aktorem? Reprezentantem? czy reprezentowanym? — Na koniec będziesz niczym więcej jak podrobionym aktorem. D r u g a kwestia sumienia.

[…]

40. Czy jesteś kimś, kto się przygląda? czy kimś, kto przykłada swej ręki? — czy kimś, kto odwraca spojrzenie, kto idzie skrajem?… T r z e c i a kwestia sumienia.

41. Czy chcesz iść razem z innymi? czy iść na przedzie? czy iść dla siebie samego?… Człowiek musi wiedzieć, c z e g o chce oraz ż e chce. C z w a r t a kwestia sumienia.

Fryderyk Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem, tłum. Grzegorz Sowiński, Wydawnictwo A, 2000

Reklamy

„On ne peut penser et ecrire qu’assis” (G. Flaubert). — Mam cię, nihilisto! Przesiadywanie jest właśnie g r z e c h e m przeciwko duchowi świętemu. Wartość mają jedynie myśli, które człowiek w y c h o d z i ł.

Fryderyk Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem, tłum. Grzegorz Sowiński, Wydawnictwo A, 2000

Reklamy

Reklamy