Cytaty

Archive for Czerwiec 2017

Myślałem o tym, co musiał czuć Justynian, urodzony siedemdziesiąt lat później w okolicach dzisiejszej Sofii, zbliżając się do miasta, w którym wkrótce ufunduje wspaniałe budowle, jak świątynia Mądrości Bożej (Hagia Sophia). Justynian podróżował tą samą drogą co ja, a jego epoka dziwnie przypominała moją: „Poddani Justyniana byli niezadowoleni z rządów w państwie — pisał Gibbon w Upadku Cesarstwa Rzymskiego. — Europę najechali barbarzyńcy, natomiast Azję — mnisi”, czyli jak byśmy dzisiaj powiedzieli, imigranci i fanatycy.

Robert D. Kaplan, Na wschód od Tatarii. Podróż po Bałkanach, Bliskim Wschodzie i Kaukazie, tłum. Janusz Ruszkowski, Wydanie II, 2015

Reklamy

Tu dotykamy kolejnego bólu związanego z polskim Kościołem. Brakuje nam bardziej pozytywnej wizji katolicyzmu. Nasz polski katolicyzm jest przygnębiony. A tam gdzie cierpienie jest w centrum, łatwiej o gorycz i gorszenie się wszystkim co wokół. Wiadomo — jako naród wycierpieliśmy wiele, ale nie można stale tkwić w nurcie martyrologicznym, odprawiać niekończące się gorzkie żale i drogi krzyżowe polskiego narodu i polskiego katolicyzmu. To cierpiętnictwo tragicznie splata się w nasz z narodową megalomanią. […] Ten tragiczny splot polskości i katolickości, w którym jedną tożsamość całkowicie definiuje się przez drugą, nie służy temu, by one obie mogły wyjść z zastygłych historycznie form i zyskiwać kształt adekwatny do naszej obecnej sytuacji dziejowej.

Kontrast mamy już z Evangelii gaudium Franciszka. Ten człowiek też wie, co to cierpienie, bo sam go doznawał i widział, co się działo w Argentynie w czasach dyktatur i kryzysu. A mimo to stale mówi o radości. Dlaczego i my nie potrafimy się bardziej cieszyć naszą wiarą i nadzieją? Dlaczego wciąż w dużej mierze obcy jest nam ideał życia szczęśiwego, udanego, godnego, mimo jego trudu?

Ks. Wacław Hryniewicz, Justyna Siemienowicz, Wiara w oczekiwaniu, Znak, 2016

Głowa państwa bułgarskiego, prezydent Petyr Stojanow, wręcz podziękował mi, że poświęcam czas na pisanie o jego kraju. Odwiedziwszy tyle państw, których przywódcy woleliby, żebym trzymał się od nich z daleka, byłem zaskoczony przekonaniem prezydenta, że Bułgarii opłaci się niemal każdy rodzaj reklamy. Tutaj obawiano się zapomnienia.

Robert D. Kaplan, Na wschód od Tatarii. Podróż po Bałkanach, Bliskim Wschodzie i Kaukazie, tłum. Janusz Ruszkowski, Wydanie II, 2015

Gdyż jak wielość zajęć rodzi potrzebę snu, tak przy wielości słów wypowiadane są głupstwa.

Księga Kaznodziei (Koheleta) 5.2, w Biblia, Ewangelicki Instytut Biblijny, 2016


Reklamy