Cytaty

Heine do matki

Posted on: Listopad 18, 2013

KIE­DYŚ, W BEZ­MYŚL­NYM SZA­LE…

DO MO­JEJ MAT­KI BET­TY HE­INE Z DOMU VAN GEL­DERN

Kie­dyś, w bez­myśl­nym sza­le, pra­gnąc się prze­ko­nać,
Gzy znaj­dę mi­łość, Cie­biem opu­ścił za mło­du,
Go­tów by­łem świat obejść z wscho­du do za­cho­du,
By­łem mógł mi­łość czu­le uchwy­cić w ra­mio­na.

Po uli­cach szu­ka­łem jej na każ­dym kro­ku,
Że­bra­łem z wznie­sio­ny­mi bła­gal­nie rę­ka­mi
O jał­muż­nę mi­ło­ści przed każ­dy­mi drzwia­mi –
Lecz tyl­ko nie­na­wi­ścią da­rzo­no mnie wo­kół.

I sta­le za mi­ło­ścią błą­dzi­łem – i sta­le
Za mi­ło­ścią, mi­ło­ści nie zna­la­zł­szy wca­le,
I wró­ci­łem do domu, smut­ny i ubo­gi.

Lecz oto Ty­żeś wy­szła mi na­prze­ciw dro­gi,
I ach! to, co pod­ów­czas w Two­ich oczach lśni­ło,
To wła­śnie była słod­ka, wciąż szu­ka­na mi­łość.
O jał­muż­nę mi­ło­ści przed każ­dy­mi drzwia­mi –
Lecz tyl­ko nie­na­wi­ścią da­rzo­no mnie wo­kół.
I sta­le za mi­ło­ścią błą­dzi­łem – i sta­le
Za mi­ło­ścią, mi­ło­ści nie zna­la­zł­szy wca­le,
I wró­ci­łem do domu, smut­ny i ubo­gi.
Lecz oto Ty­żeś wy­szła mi na­prze­ciw dro­gi,
I ach! to, co pod­ów­czas w Two­ich oczach lśni­ło,
To wła­śnie była słod­ka, wciąż szu­ka­na mi­łość.

***

WY­SO­KO ZWY­KŁEM GŁO­WĘ NIEŚĆ…

DO MO­JEJ MAT­KI BET­TY HE­INE Z DOMU VAN GEL­DERN

Wy­so­ko zwy­kłem gło­wę nieść – i tyle
Prze­ko­ry w har­dej mej na­tu­rze leży,
Że choć­by mnie sam król spoj­rze­niem zmie­rzył –
I wte­dy na­wet oczu nie uchy­lę.

Lecz, dro­ga mat­ko, wy­znam Ci naj­pro­ściej:
Jak­by zu­chwal­stwo mnie nie roz­pie­ra­ło –
Ileż to razy peł­na trwóg nie­śmia­łość
Chwy­ta mnie w bło­giej, mi­łej Twej bli­sko­ści.

Twój­że to duch do nóg mnie To­bie ście­le,
Twój wznio­sły duch, co wskroś prze­ni­ka wszyst­ko
I bły­skiem się­ga świa­teł nie­bios bli­sko?

Wspo­mnie­nie drę­czy mnie, żem na­zbyt wie­le
Prze­wi­nił – co Twe ser­ce za­smu­ca­ło,
To pięk­ne ser­ce, co mnie tak ko­cha­ło!

Heinrich Heine, Utwory, Virtualo.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

Reklamy
%d blogerów lubi to: