Cytaty

Archive for Grudzień 2012

Jeżeli coś wydajesz, policz i zważ,
zapisz wszystko, przychody i rozchody.

Mądrość Syracydesa 42:7, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła, 2011

Reklamy

Korzystając z możliwości, jakie dają przypisy, autor niniejszej książki informuje, że rodzina Miłoszów jeździła w latach 60. i 70.  kolejno dodge’em, volkswagenem, volvo oraz pontiakiem. „Moim głównym wyładowaniem jest szybka jazda samochodem (Volvo — ciągnie jak smok)” — pisał autor Gucia zaczarowanego do Jeleńskiego pod koniec 1967 r., list Cz. Miłosza do K.A. Jeleńskiego z 14 listopada 1967 r. […]

Andrzej Franaszek Miłosz. Biografia Znak 2011

Polska i jej literatura jest czymś wyjątkowo w świecie znienawidzonym. Trochę to się zmieniło w ostatnich latach, bo działa prestiż marksizmu, tak zwanych poważnych przeżyć z tym związanych i „liberalizmu”, ale ma się do czynienia ostatecznie z bardzo starymi reliktami. Weź pod uwagę ilość — miliony imigrantów z Europy Wschodniej w Ameryce (…) kulturalnie wyjątkowo martwych (…). I to się przekazuje, to nie jest rzecz jednego pokolenia. (…) Książki są, nawet dużo, ale pisane szowinistycznie, wychwalające siebie, dmące się, jakby naumyślnie tak wynoszące Polskę pod niebiosy, żeby u każdego normalnego człowieka wywołać przekorę. Więc biorę np. w bibliotece historię Polski Dybowskiego (…) i tam na marginesie, kiedy mówi o 3 rozbiorze, wykrzykniki w rodzaju: „Evviva Catherina!”, albo przy jakiejś okazji „Obrzydliwy szowinistyczny Pollack”, także mniej więcej uwagi na marginesach Romantyzmu polskiego Juliana Krzyżanowskiego.

Z listu Czesława Miłosza, za Andrzej Franaszek Miłosz. Biografia, Znak 2011


Reklamy